De specialist in Kaarten drukken van Nederland!

Meest verkochte
consumptiebonnen

Fullcolor Consumptiebon

Fullcolor Consumptiebon

Vanaf € 108,-

1

Consumptiebon Kleur

Consumptiebon Kleur

Vanaf € 107,-

2

Tekst geboortekaartjes

Geeft u een geboortekaartje uitgekozen, dan kunt u aan de slag met het bedenken van uw eigen persoonlijke tekst voor op het geboortekaartje. Voor de leesbaarheid en de uitstraling van het geboortekaartje is het van belang dat het lettertype aansluit bij het geboortekaartje van uw keuze en dat de grootte van de letters wordt afgestemd op de tekst. Immers zal de naam van het kindje in een grotere letter komen dan bijvoorbeeld de bezoekregeling.

De tekst dient minimaal 8 mm van de randen van het geboortekaartje te blijven.
Is het geboortekaartje echter iets groter, 13 x 13 cm (dichtgevouwen), dan dient de tekst van het geboortekaartje minimaal 10 mm van de randen te blijven.

De tekst van geboortekaartjes is in te delen in een aantal onderdelen. Natuurlijk mag u zelf bepalen welke onderdelen uiteindelijk als tekst op het geboortekaartje worden meegenomen.

1. Gedicht **
2. Aankondiging **
3. Naam baby (de zgn. roepnaam) ****
4. namen baby, achternaam baby ***
5. Geboortedatum ***
6. Tijdstip van geboorte, gewicht en lengte**
7. Naam van de ouders **
8. Naam eventuele broertjes/zusjes **
9. Straat en huisnummer, Postcode en Woonplaats, Telefoonnummer **
10. Namen peter/meter *
11. Rusttijden/bezoekregeling *

Via de asterix (*) krijgt u een indicatie van de te gebruiken lettergroottes:
* = Lettergrootte 8/9
** = Lettergrootte 9/10
*** = Lettergrootte 12/14
**** = Lettergrootte 18/36

Bij sierletters zal doorgaans voor een grotere letter moeten worden gekozen, dan hier is aangegeven. Wanneer u de sierletter veel gebruikt op uw kaartje, kunt u dus minder tekst op het geboortekaartje plaatsen.

Via de gedichttekst van het geboortekaartje geeft u tevens uw gevoelens aan.
Vaak worden voor het gedicht regels uit liedjes of gedichten genomen. Bent u gelovig kunt u uw dankbaarheid jegens God kenbaar maken via enkele persoonlijke regels.

Ook is het mogelijk om de tekst op het geboortekaartje aan te laten sluiten op de illustratie van het gekozen geboortekaartje. (Heeft u bijvoorbeeld een kaartje met twee stoelen + 1 stoeltje, dan kunt u kiezen voor de tekst: “Opgewekt en blij, schuiven wij een stoeltje bij”). Het gebruik van een dergelijk passende tekst wordt door de lezer als prettig ervaren, en u zult complimenten krijgen over uw tekstkeuze.
Het is van belang dat een lettertype en tekstgrootte worden gekozen, welke beide makkelijk lezen. Is uw gedicht langer dan 1 regel, dan is het gebruik van een sierletter af te raden. Een gedicht met meerdere tekstregels wordt veelal op de linkerbinnenpagina geplaatst van het geboortekaartje; qua hoogte boven het midden, omdat de tekst anders de indruk geeft ‘naar beneden te zakken’.

Heeft het ‘gedicht’ slechts 1 tekstregel, dan kunt u er ook voor kiezen om deze regel aan de rechterbinnenzijde van het geboortekaartje te plaatsen. Heeft u zowel aan de linker- als aan rechterzijde tekst op uw geboortekaartje, dan dient de basislijn van de letters (de zogenaamde schrijflijn) op meerdere plaatsen op dezelfde hoogte te zijn.

De schrijflijn van de onderste regel van het gedicht aan de linkerzijde, komt vaak op dezelfde hoogte als schrijflijn van de roepnaam aan de rechterzijde. Heeft u aan de linkeronderzijde tekst staan (bijvoorbeeld de bezoekregel), dan moet u, indien mogelijk, ook aan de rechterzijde de laatste tekstregel op dezelfde hoogte laten eindigen.

Aankondigingstekst

De tekst van de aankondiging is veelal kort, niet meer dan twee regels. In dit gedeelte van de tekst van het geboortekaartje kan tevens het geslacht van de pasgeborene worden vermeld; anders kunt u dit nog doen boven uw eigen namen. Van beide een voorbeeld:

Aankondiging
Gelukkig zijn wij met de geboorte van onze dochter!

Op andere wijze:
Dochter van
en dan vervolgens je eigen naam.

Babynaam

De naam van de baby wordt in een grotere letter weergegeven. Eventueel in een ander lettertype (bijvoorbeeld een sierletter). Alles naar persoonlijke smaak en in de stijl van het gekozen geboortekaartje. Het gebruik van meer dan 2 lettertypes in het totale geboortekaartje is af te raden. Eventueel kan een bepaalde tekst op het geboortekaartje nog wel in de vetgedrukte variant van het lettertype worden meegenomen. Denk daarbij aan teksten als; “Trotse ouders”, “Ons adres”, etc.

Letterypes

Hieronder volgt een opsomming van namen van lettertypes welke vaak gebruikt worden op geboortekaartjes. Er is hierbij onderscheidt te maken tussen eenvoudige leesbare letters en aparte sierletters.

Eenvoudig:

• Arial
• Avantgard;
• Calibri;
• Folio Bk BT;
• Folio Bk Vet;
• Minion Pro;
• MyriadPro;
• Palatino;
• President;
• Technical.

Apart/sierletters:

• laCartoonerie;
• Amazone BT;
• Bradley Hand ITC Standaard;
• BradleyHandITC Vet;
• Comic Sans;
• Edwardian Script;
• Kids;
• Kristen;
• Lucida Handwriting;
• Marydale;
• Scriptina.

Veel plezier met uw verder voorbereiding van het geboortekaartje!

Tekst Geboortekaartje